Yayınlar

Augmented Realty ( Arttırılmış Gerçeklik) ile Yüksek bilgi modelleme teknolojisi içeren tüm okul öncesi British Kids yayınları 3-6 yaş okul öncesi döneme yönelik çıkartılmaktadır. Satın aldığınız yayının  görsel ve işitsel içeriklerini telefonunuzu sayfadaki QR koda tutacak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.Bu yayınları kullanan okul öncesi kurumlar ayrıca internet tabanlı web portaldan faydalanabilmektedir. bilgi@britishkids.com.tr