2022

TÜRKİYE

Okul Öncesi İngilizce

British Kids®   Erken İngilizce

www.britishkids.com.tr

Günümüzde bir veya birkaç yabancı dil bilmek hayatın çeşitli alanlarında neredeyse olmazsa olmaz kuralı haline gelmiş durumda.Dünyanın her tarafında milyonlarca insan bir yabancı dil öğrenmek uğruna çok büyük oranda maddi güç,enerji ve vakit harcamakta.Yabancı dil öğrenmek uğruna gösterilen bu büyük çabaya rağmen,büyük oranda alınan netice tatmin edici olmaktan uzak olup,harcanan çaba, enerji ve zamanın boşa gittiği görülmüştür.Fakat bu sebeplerden bahsetmek çok fazla güç ve zaman harcamadan kolay  bir şekilde çok erken yaşlarda dil öğretme metodunu incelemeli,başka bir deyişle,erken cocukluk devresinden başlamak üzere tam ifadesiyle doğumdan itibaren yabancı dil öğretimi üzerinde durulmalıdır.

Çocukların çok kolay bir şekilde dil öğrenebilme yetenekleri çoğu kişinin dikkatini çekmiştir.

 

Niçin çocuklar kolay bir şekilde dil öğrenme yeteneğine sahiptirler?

Cocuklar için 0-5 yaşa arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir.Doğumdan itibaren 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki Nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir.Çocuk duydukarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir.Bu dönemden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği sona ermektedir.Daha süt emme dönemindeyken çeşitli sebeblerle aileleri tarafından kaydedilip vahşi hayvanlar tarafından büyütülen çocuklar hakkında kayıtlı olaylar bulunmakta.İnsanlar tarafından sonradan bulunup büyütülen bu çocukarın 5 yaşını geçmiş olanlarına konuşmayı öğretebilmek mümkün olmamıştır.Bu çocukların tüm dil dağarcıkları sonradan öğrendikerli az sayıdaki kelimelerle sınırlı kalmış ve üstelik bu kelimlerle cümle teşkil etme özelliğine de sahip olamamışlardır. 

Bunun sebebi daha önce değindiğimiz Nörofizyolojik mekanizmanın etkinliğini kaybetmesinden başka bir şey değildir.

Eğer çocuk 5 yaşına kadar bir dilde yada ana dilinde konuşmayı öğrenmişse bu yaştan sonra başka bir dili de öğrenebilir demektir ancak bu,yukarıda bahsettiğimiz doğumdan itibaren başlayan mekanizma ile deiğilde yetenek,harcanan performans,kendini zorlama,ağır ve sebatlı bir şekilde çalışma ile olur.Bu durum çocuk üzerinde ki yükün artmasına bağlı istenmyen neticler verebilir.Her çocuğun zeka ve hafıza kabiliyeti farklı farklıdır.Eğer bir çocuk dil öğrenmekte zorluk çekiyor ve kendisini sınıftaki diğer çocuklarla karşılaştırıyorsa neticede başarısızlık,kendine güvenmeme gibi psikolojik problemler ortaya çıkabilir.Eğer meseleye tersinden ve iyimser bakış açısı ile bakarsak,erken yaşlarda dil öğretimine başlanırsa bu durum,söz edilen çocuklar için psikolojik problemlerin olmaması ve birkaç dilin kolayca öğrenilmesi demektir.Öyleyse şunu rahatlıkla ifade edebiliriz;eğer çocuk ana dilini erken yaşlarda mükemmel bir şekilde öğrenebiliyorsa bu dönem içerisinde başka birkaç yabancı dili de aynı zamanda öğrenebilir.

Dili öğrenmek tek başına yeterli değildir bilgi ile de desteklemek lazımdır.Yabancı dil öğrenemini spor ile veya müzik ile uğraşmaya da benzetebiliriz.Bilingiği gibi eğer insan  bildiklerini düzenli olarak tekrarlamaz,antreman yapmaz ise bir süre sonra bildiklerinin de unutmaya başlar.Yani bilinen şeylerin kaybedilmesi sürecine girilmiş olur.Yabancı dil öğrenilmesi konusunda böyle bir duruma düşülmesi durumda edebiyatın;özellike şiirin oldukça yardımı olacaktır.Yabancı dil öğrenilmesi sürecinde özellikle şiir birinci derece de öneme sahiptir.Bir dilin öğrenilmesi esnasında hafızada en fazla ve kolay saklanan şeylerin ne olduğunu araştıran bilşim adamlarına göre isimler,sayılar,şiir ve şarkılar ilk sıraları almaktadır.Özellikle şarkılar neredeyse bir ömür boyu hafızada saklanabilmektedir.

Erken yaşlarda dil öğrenimi diğer önemli problemleri ortadan kaldırmakta da yarıdmcı olmaktadır.Mesela utangaçlığın ortadan kaldırılması,diyalog gücündeki zayıflığın giderilmesi gibi.Akademisyen L.Badalyan a göre,başka işle meşgulken düşüncelerini sesli olarak dile getirmek ve aynı zamanda konuşulanlara cevap hazırlamak günümüz şartlarında ulaşılması zor bir şeydir.Bunun gerçekleşmesi ise çocuklukta sağlanır.Daha önce de değindiğimiz gibi eğer çocuğun konuşma yeteneği küçük yaşta geliştirilemez ise ileride geliştirilmesi mümkün olamaz.Çocuğun konuşma diline yatkınlığının geliştirilmesinde şiir,şarkı ve masalların ezberletilmesi çok aydalı olmaktadır.

 

Okul öncesi Yabancı Dil Eğitimi 

Dünyamız globalleşmeye devam ettikçe bizler yabancı dil öğrenimine gün geçtikçe daha fazla önem vermekte ve bu konu üzerinde daha fazla enerji harcamaktayız.Yabancı bir dili bilenimizde bilmeyenimizde onun bize getirdiği birçok yararı olduğunu düşünüyor.Peki,bu yararlar nelerdir bilyor muyuz acaba?Yabancı dil bilmenin bizlere sunduğu yararları üç farklı gruba ayırabiliriz.

 

Kişisel Yararlar

Yabancı dil bilen bir insan farklı kültürlerden ve toplumlardan insanlarla iletişim kurabilmekte ve çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanabilmektedir.Bu fırsatlar doğrultusunda kendilerini geliştirme ve değişen dünya standartlarına ayak uydurma imkanına sahiptirler.

 

Zihinsel Yararları

Yabancı dil bilen insanlar arasında yapılan araştırmalar,yabancı bir dil bilmenin insanın beynindeki olumlu etkilerini bize sunuyor.Bu araştırmalar yabancı dil bilen insanlarda kendilerini ifade etme ve problem çözebilme yeteneklerinin oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor.

 

Akademik Yararları

Bir çok anne-baba ve eğitimci,yabancı bir dil öğrenmenin çocukların dil ve okuma yeteneği üzerinde olumsuz etkiler bırakacağından endişelenmektedir.Ancak yapılan araştırmalar bu endişelerin yersiz olduğunu bizlere gösteriyor.Ayrıca yabancı dil bilen çocuklar arasında yapılmış olan zeka ve ifade,pratik çözümler bulabilme gibi potansiyellerinin üst düzeyde olduğunu kanıtlıyor.

En etkili dil eğitimi için en erken yaş!

Birçok insan farklı yaşlarda yabancı dil eğitimi almasına hatta bu konuda başarılı olmasına rağmen yapılan araştırmalar erken yaşlarda başlanılan yabancı dil eğitiminin en etkili sonucu ortaya çıkardığını gösteriyor.Biyolojik kaynaklı araştırmalar beynin erken yaşlarda çok hızlı geliştiğini ve yedi yaşına kadar bu hızlı gelişimin devam ettiğini bu süreç içerisinde alınan yabancı dil eğitiminin anadil seviyesine yaklaştığını göstermektedir.

Eğitimcilerin ve ailelerin erken yaşlardaki dil eğitimi ile ilgili kaygıları nelerdir?

Yabancı dil eğitmi ile ilgili araştırma yapan uzmanlar araştırmaları esnasında birçok anne-baba ve eğitimci ile konuşup onlar içinde cevapları belirsiz olan soruları tespit etmeye çalışmışlar.Bu çalışmaların sonucunda iki ana soruya odaklanmışlardır.Bunlar;

 

1)Ana dilin dışında farklı bir dili öğrenmek erken yaşlardaki çocukların dil gelişimine zarar verir mi?

Bu soruya uzmanlar kesinlikle hayır cevabını veriyorlar hatta araştırmalar bu sorunun tam tersi bir cevabı ortaya koyuyor.Erken yaşlardaki dil öğrenimi esnasında beyin iki farklı dil öğrenimini birbirinden ayırt etmiyor ve iki dilin gelişimini paralel devam ettiriyor. Bu nedenle çocuğun yabancı dili öğrenmesi ana dilini öğrenmesine engel olmuyor, bilakis olumlu etkileri sayesinde çocuğun ana dilini daha kolay öğrenmesine katkı da bulunuyor.

 

2)Çocuğa erken yaşlarda verilen yabancı dil eğitimi onun dil öğrenmeye karşı eğilimini azaltır mı?

Çocuklar hepimizin bildiği gibi dünyanın en meraklı varlıklarıdır.Çocuklar da var olan bu doğal merak duygusunu dil eğitimi için elverişli hale getirmek tabii ki eğitimcilerin ve anne babaların elinde.Bunu gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta çocuğunuzu yabancı dil eğitimi konusunda fazla zorlamamaktır.Fazla zorladığınız takdirde çocuğunuz yeni bir dil öğrenmekten soğur ya da vazgeçer.

 

Neler yapabilirsiniz?

-Çocuğunuzun ilgi alanlarını yakalayıp bu ilgi alanlarını dil eğtimi için kullanın.Örneğin çocuğunuz sürekli olarak oyuncak taşıtlarla oynuyor ise bu oyunu dil eğitimine çevirmek için çocuğunuza o taşıtların öğretmek istediğiniz dildeki karşılıklarını söyleyin ve bu oyunu kelime öğrenme oyunu haline dönüştürün.

-Çocuğunuz herhangi bir şey ile uğraşırken ona yabancı dilde konuşmalar ya da müzikler dinletin.Bu yöntem her nekadar pasif bir dil eğtimide olsa çocuklar için gerekli olan kulak dolgunluğu oluşturduğunu söyleyebilriz.

-Eğer çocuğunuzun öğrenmesini istediğiniz dili sizde biliyorsanız bu dildeki çocuk şarkılarını yada tekerlemelerini,cümle anlamları ile birlikte ona öğretmeye çalışın.

-Çocuğunuzun öğrenmesini istediğiniz dili eğer sizde bilmiyorsanız bu durumu ikiniz içinde yararlı hale getirebilir ve çocuğunuzla beraber yeni bir dil öğrenebilirsiniz.

-Yabancı dil öğretimi için kullanılan boyama yada hikaye kitaplarından ve kasetlerden yararlanabilirsiniz.

-Yabancı dil öğrenme aşamasında olan çocuğunuza sürekli olarak olumlu pekiştireçler vermeye çalışın,onu tebrik edin ve ödüllendirin.

 

ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRENMENİN ÇOCUĞA SAĞLADIĞI FAYDALAR

-Yabancı dil öğrenmek çocuğun özgüven gelişimi üzerinde çok önemli ve olumlu etkiler yaratır.

-Çocuğun beyin gücünü arttırmada etkisi olur.

-Çocuk yorulmadan ve çok büyük çabalar sarfetmeden oyunlarla eğlenerek yabancı dil öğrenir.

-Çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirir.

-Tek dil bilen çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur.

-Çocuğun okulunda alacağı yabancı dil dersinde kolaylıkla başarılı olmasını ve başka yabancı dil öğrenmekten zevk almasını sağlar.

 

Sık Sorulan Sorular

 

Çocuğum neden çok erken yaşta yabancı dil öğrensin,zaten ileride öğrenmeyecek mi?

Yabancı dil her yaşta öğrenilebilir,ancak çok erken yaşlarda öğrenmenin en büyük avantajı çocukların bu yaşlarda keyif alması ve ileriki yaşlarda yabancı dile ders gözüyle bakılmasından dolayı zorlanma olabileceği yönündedir.Erken yaşlarda yabancı dili öğrenmenin avantajları:

1)Çocukta özgüven gelişimini sağlar:Farklı dilden konuşabilen bir insanı anlamak,o kişilerle konuşabilmek çocuğun özgüveni gelişimi üzerinde çok önemli ve olumlu etki yaratır.

2)Çocuğun beyin gücünü artırmada etkili olur.

3)Diğer derslerinde ve sınavlarda daha başarılı  olmalarını sağlar.

4)Çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirir.

5)Doğru kişilerle ve metotlarla öğretildiği taktirde çocuk ana dili gibi konuşan bir kişinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olabilmektedir.

6)Tek dil bilen çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur.

7)Çocuğun okulda tercih edilen yabancı dil derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi çocuğun başka yabancı dil öğrenmekten de zevk almasını sağlayacaktır.

8)Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor,kişisel alanda da farkılılıklara anlayışlı,saygılı ve hoşgörülü yaklaşıyor.

 

Çocuğum yabancı dil öğrenirken ailesi olarak neler yapmalıyız?

Çocuklar erken yaşlarda yabancı dil eğitimi vermek isteyen ailelerin ileride çocuğun psikolojisini olumsuz etkilememesi açısından üzerinde hassasiyet göstermesi gereken bazı noktalar vardır;

Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çocuğa öğrenme süresince öğrendiği yabancı dilli konuşması konusunda baskı yapmamaktır.Unutulmamalıdır ki çocuk ana dili konuşmaya sesleri duymaya başladıktan 1-1,5 sene sonra başlar,yani 1-1,5 yaşında anadilini konuşmaya başlar.Yabancı dil eğitimi süresince de durum böyledir.Çocuklar önce yabancı dil konuşmaları duyar,dinler,1-1,5 sene sonra duyduylarını söylemeye başlarlar.Dolayısıyla aileler bu süre zarfında çocuğum bir şey öğrenemiyor diye korkuya kapılmamalı ve çocuk üzerinde de bir baskı kurmamalıdır.Bu baskı çocuğun öğrenimine çok olumsuz etkiler yapabilmektedir.

Diğer önemli nokta çocukları öğrenme konusunda zorlamamaktır.Öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirmek,mümkünse evde çocuklarla birlikte oynanan oyunları tercih edilen yabancı dilde,kısa sürelide olsa oynamak yabancı dile ilk adımı dikkatle atmak konusunda yardımcı olacaktır.

Çocukların en iyi yabancı dil eğitimi alacağı yer okuldur. Kreş /Anaokulu seçiminde de çok dikkatli olunması gerekmektedir. Seçeceğiniz kurumun eğitim ve oyun programının bunların tamamını kapsadığından emin olunması gerekmektedir. Ailelerin çocuk okuldan eve döndüğünde onunla eğlenceli tekrarlar yapması büyük önem taşımaktadır. Yabancı dil kulaktan öğrenildiğinden özellikle evde çocukların yabancı dilde şarkı veya hikaye dinlemesi çok önemlidir.

Çocuklarımızın hayatlarının en verimli yılları olan 0-6 yaş arasındaki bu büyük avantajı kaçırmalarına izin vermemek,oyunlarla,doğru yöntem ve  kişilerle etkileşim halinde onları gelecekte yabancı topluluklar önünde büyük bir güven ve rahatlıkla yabancı dile hakim olmalarını sağlayacaktır.Kendine güvenen,çok dilli,çok kültürlü,olaylara geniş açısadn bakan gençlerden oluşan bir Türkiye için 0-6 yaş grubunun avantajını kaçırmamak çok önemlidir.Atalarımızın dediği gibi erken kalkan erken yol alır.

 

Çocuğum erken yaşta nasıl ve hangi yöntemlerle yabancı dil öğrenebilir?

0-3 yaş grubu çocukların yabancı dil eğitimi çocuğun ana dilini öğrenmesindeki sisteme dayanır.Bebekler anadilini öğrenirken önce sesleri duyar fakat bir şey anlamazlar.Bebeğin daha önce bir anlam vermeden duyduğu sesler ailenin çocuğu öpme, sevme, kucaklama gibi hareketlerinde kullanılan seslerle bir anlam kazanmaktadır.İşte bu yaş grubunda yabancı dil öğrenen çocuklarda önce sesleri algılar ve ilerleyen yıllarda sesler anlam kazanır.Anadilini konuşan ve pedagojik formasyonlu eğitmenler çocuklara objeleri göstererek,sürekli kelime ve cümleleri tekrar ederek,çocuklara değişik,ilginç hareketler yaptırarak,şarkılar söyleyerek,kuklalar oynatarak,hikayeler okuyarak,kısacası hayatı yaşatarak yabancı dil dünyasına katmalıdırlar.Bu yöntemle,bir süre sonra yabancı dilin sesleri,kelimeleri ve cümle yapıları çocuk için hiç yabancı olmayacaktır.Bundan bir sonraki adımda çocuğa daha önce duyarak öğrendiği seslerin anlamlarını öğretmektir.Bu öğretim de uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilmelidir.Bu yöntemlerle yabancı dile adım atmış çocuklar haftada 4-8 saat arası bir yabancı dil oyun programı ile dile 1.senenin sonunda belli kelimeleri söylemekte,2.sene itibariyle kelimeleri bir araya getirerek gramer açısından çok doğru olmasa da cümleler kurabilmektedir.Düzenli devam edilmesi durumunda 3. Sene itibari ile çocuklar kendilerini hedef yabancı dile ifade edebilmektedirler.

Çocuğunuz ne zaman yabancı dil öğrenmeli?

Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Rüstem Eyüboğlu,çocuklar için 0-5 yaş arası yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

 

BRITISH KIDS OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAZANIMLARI

-5-6 yaş gruplarına sözcük dağarcıklarını bilgilerini geliştirmek amacı ile hikayeler anlatılmaktadır.

-Öğrendikleri sözcüklerle kısa ve basit cümleler kurmalarını sağlayarak küçük öğrencilerimizin yabancı dilde kendilerine olan güvenleri artırılmaktadır.

-Öğrencilerimiz yabancı dilde şarkılar öğrenirler.Yabancı dil öğretimi eğlenceli hale gelerek öğrencilerimizin sözcük dağarcıkları bilgileri geliştirilir.

-Belirli gün ve haftalarda öğrencilerimizin yardımlaşarak ve paylaşarak hazırladıkları projeler sınıf ve okul panolarında sergilenmektedir.

Eğitim Kazanımları

-Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrencilerimiz oyunlar aracılığı ile öğrenmenin zevkli bir etkinlik olduğunu kavrarlar.

-Birlikte çalışmak,paylaşmak ve başkalarına saygı duymak gibi kavramların bilincinde olurlar.

-Kendileri ve çevreleri ile ilgili olumlu düşünceler geliştirirler.

Öğretim Kazanımları

-Basit kelime ve cümleler kullanarak kendilerini yabancı dilde tanıtmak.

-Karşılaştıkları kişilerin ismini sormak.

-Basit yönergeleri anlamak.

-1 den 10 a kadar saymak,nesnelerin kaç tane olduğunu sormak ve bu tür soruları yanıtlamak.

-Bir çok alanda kelime bilgisine sahip olmak.

-Dinledikleri ve düzeylerine uygun bir öyküyü canlandırmak.

-Okul öncesi sınıflarımızda yabancı dil öğretimi;yabancı bir dili sevdirerek öğretmeyi ve öğrencilerimizi üst sınıflara hazırlamayı hedefler.

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

1)Ayrıntıları kaçırma:yabancı dili bir kursta yada okulda öğreniyorsan,öncelikle dersleri kaçırmaman gerekir.

 

2)Tekrar et:her gün eve gittiğinde mutlaka o gün öğrendiklerini tekrar et.Böylece öğrendiklerini pekiştirebilir ve eksik yanlarını görürsün.

 

3)Cümleler kur:Öğrendiğin yeni kelimelerle cümleler kur.

 

 

4)Sormaktan çekinme:Öğrenme aşamasında bazen konuyu anlamaman çok normal.Bu tip durumlarda soru sormaktan çekinme,hemen söz hakkı al ve anlamadığın yeri sor.

 

5)Yanlış yap:Pratik yapmak,öğrenmek için en önemli adım.Yanlış yapacağım diyerek utanıp çekinme,bilmediğin kelimeler olsa da,derste çat pat konuşmaya çalış.

 

6)Okumanı geliştir:okuma becerini geliştirmek için yabancı dergi ve gazeteleri oku.

 

7)Yaz,yaz,yaz:öğrendiğin dilde günlük yazmak,okuduğun bir kitabın özetini çıkartmak veya seyrettiğin bir filmi yorumlayarak yazmak,dilini geliştirmene yardımcı olacaktır.

 

8)Dili kullan:öğrenmek istediğin dili arkadaşlarınla konuşarak geliştirebilir,yabancıların bulunduğu kafelere giderek onların ortamına katılabilirsin.

 

9)İzle,dinle:İmkanın varsa mutlaka yabancı kanalları izle,ayrıca yabancı müzik dinlemeyi de ihmal etme.Tüm bu aktiviteler aksanının gelişmesine de yardımcı olacaktır.

 

10)Sürekli sözlük kullanma:yabancı dili öğrendikçe yavaş yavaş seviyene göre kitaplar okumaya başla.Ancak,bilmediğin kelimeler için her seferinde sözlük açmak yerine,cümlenin gidişatından ne demek olduğunu çıkarmaya çalış.Sürekli sözlükten bulmaya çalışmak,kısa süre sonra canı sıkacağı gibi keyifli bir okuma seansını da kabusa

 

British Kids Publishing Yayıncılık Grubu

 

2020 yılından itibaren tüm okul öncesi dönem yayınlarımız Yüksek Bilgi Modelleme içerikli olup Augmented Realty uygulaması içermektedir. Her sayfa sonunda ki QR kodu android cihazınıza okutarak sayfa sonu sesli ve hareketli sürprimize çocuğunuz bayılacak.

Türkiye de okul öncesi alanında ilk arttırılmış gerçeklik yüksek bilgi modelleme teknolojisi British Kİds yayınlarında ! 

Çocuğunuzla keyfini çıkartacağınız bu yayın serilerinde sayfa sonundaki QR kodu okutarak görsel ve işitsel animasyonlara ulaşabilirsiniz.. Sadace Telefonunuzu/Tabletinizi kitabın sayfasına tutmanız ve QR kodu okutmanız yeterli !!!

Dünyada ki görsel ve işitsel uyaranı en kuvvetli öğrenme modeli ile Çocuklar güvenli geleceğiniz...

Google Play Store British Kids Uygulaması

 

2020 yılından itibaren British kids yayınlarına ait tüm yüksek bilgi modelleme içeriklerini Google Play Store dan indirerek Android cihazlarınızda güven ile kullanabilirsiniz..

British kids Android uygulamasını Google Play Store dan indirmek ve kullanamk ile ilgili tüm sorularınızı bilgi@britishkids.com.tr adresine yazarak sorabilirsiniz.

British Kids Yayınları Artık Bireysel Satışa Açıldı

Bildiğiniz üzere bu zamana kadar British Kids Publishing sadece okul öncesi kurumlara toplu yayın satışı yapmaktaydı.2021 serisi ile çıkan tüm yayınlara artık bireysel satın alma ile sahip olabilirsiniz.

2022 yılı hoş geldi ! Sevgiyle Kalın..

Pricing Plans and Subscription Payment | by PHPJabbers.com

British Kids Temsilcisi Ol

İsim Hakkı Kullanımı 2022

On Yıllık
 • Artık sizde kurumunuzu
 • British Kids Temsilcisi
 • Yapabilirsiniz
 • Kreş ve Anaokulları
 • Türkiye

Bölge Müdürlükleri 2022

On Yıllık
 • British Kids Bölge Müdürlüğü
 • imtiyaz hakkı veriyor
 • Kreş ve Anaokulları
 • TÜRKİYE

British Kids Yayın Ortaklığı

Beş Yıllık
 • Yayınevlerine özel
 • Okul öncesi yayınları
 • Basım, Dağıtım ve Satış
 • Ortaklığıdır

Bizimle İletişime Geçin

02166061994 / 05327221994

 bilgi@britishkids.com.tr
 

Kadıköy /İstanbul